ล่องเรือทัวร์อยุธยา ริเวอร์ซันครุยส์

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยล่องเรือทัวร์อยุธยา ริเวอร์ซันครุยส์

ริเวอร์ซันครูส จำกัด ให้บริการนำเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองมรดกโลก “พระนครศรีอยุธยา” เดินทางทุกวันจากกรุงเทพมหานคร โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพ นำชมพระราชวังบางปะอิน และนครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยการล่องเรือ “ริเวอร์ซัน” พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ซึ่งริเวอร์ซันรับรองท่านด้วยอาหารบุฟเฟต์หลากหลายสไตล์ พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและทิวทัศน์ต่างๆ ที่ท่านจะต้องประทับใจในการร่วมเดินทางไปกับ "ริเวอร์ซันครูส" เท่านั้น

รายละเอียดการเดินทาง

 • - 07:00 น. เช็คอินที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
 • - 07:30 น. รถออกจากศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
 • - 09:00 น. ถึง พระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
 • - 10:30 น. เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ทั้งวัดมหาเหตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดโลกยสุทธาราม
 • - 12:30 น. ออกจากวัดโลกยสุธารามเพื่อไปลงเรือ และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
 • - ช่วงบ่าย บริการชากาแฟระหว่างเดินทางกลับ เพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามริมแม่น้ำ
 • - 15:30 น. ถึงจุดหมายที่ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

ราคานี้รวม

 • รถรับ-ส่ง โรงแรมในกรถงเทพมหานคร
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ไกด์ภาษาอังกฤษ
 • ทัวร์ไปกลับ(ออกเดินทางโดยรถ ขากลับใช้เรือ)

ราคานี้ไม่รวม

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์.
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว.
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ.

บริการรถรับ-ส่ง

 • บริการรถรับส่งจะทำงานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและภายในเส้นทางที่กำหนดไว้ เท่านั้น โปรดแจ้งชื่อโรงแรมของคุณในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลาการรับทางอีเมล.
 • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปโรงแรมในกรุงเทพมหานครบางแห่ง นอกเหนือเส้นทางที่กำหนดไว้ (กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)

หมายเหตุ

 • เด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี จ่ายในราคาเด็ก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • กรุณาวางแผนล่วงหน้ากับไกด์นำเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด และไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 15 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ.
 • ระยะเวลา: ทัวร์นี้ใช้เวลา 07.00 น. - 15.30 น.
 • กรุณางดใส่กางเกง(กระโปรง)ขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อแขนกุด กรุณาแต่งกายให้าุภาพ บางสถานที่อาจงดใช้กล้องในการบันทึกภาพ
 • เปิดบริการทุกวัน
 • การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามสภาพอากาศในท้องถิ่น ในกรณีที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จะเลื่อนออกไปจนกว่าสภาพอากาศเหมาะสม.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ