โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต

( Asia Airport Hotel Bangkok )
โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต ที่อยู่ : 99/2 หมู่ 8 , ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา, ปทุมธานี 12130รีวิวล่าสุดของโรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต

smart, neat and handy with good food
Post by Bradley Smith,Australia Date Nov 20,2006

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต 6 out of 10 From 1,274 Baht (43 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ