โรงแรมใบหยก สกาย

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมใบหยก สกาย

( Baiyoke Sky Hotel Bangkok )
โรงแรมใบหยก สกาย ที่อยู่ : 222 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี , ประตูน้ำ, กรุงเทพ 10400

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมใบหยก สกาย

Good location. Breakfast spread is good.
Post by Belin,Singapore Date Jun 09,2015

Traveller review
162 Reviews
See all review

โรงแรมใบหยก สกาย 8 out of 10 From 2,548 Baht (85 USD) 162 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ