โรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์

( Bangkok City Inn )
โรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์ ที่อยู่ : เลขที่ 43/5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน สยาม กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์

Good location...
Post by Mr.Ye myat Thu,Myanmar Date Dec 12,2017

Traveller review
291 Reviews
See all review

โรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์ 7 out of 10 From 1,062 Baht (39 USD) 291 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการead/conversion.js">