โรงแรมบางกอกพาเลส

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบางกอกพาเลส

( Bangkok Palace Hotel )
โรงแรมบางกอกพาเลส ที่อยู่ : 1091/336, ประตูน้ำ, กรุงเทพ 10400

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมบางกอกพาเลส

Good location
Post by John jones,Manchester uk. Date Jul 27,2013

Traveller review
11 Reviews
See all review

โรงแรมบางกอกพาเลส 7 out of 10 From 3,228 Baht (108 USD) 11 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ