โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

( Chaophya Park Hotel Bangkok )
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ที่อยู่ : 247 ถนนรัชดาภิเษก,ดินแดง,กรุงเทพ 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

nice hotel, about half an hour from town center
Post by marie,belgium Date Nov 13,2015

Traveller review
14 Reviews
See all review

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค 8 out of 10 From 2,599 Baht (87 USD) 14 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ