โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

( Chaophya Park Hotel Bangkok )
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ที่อยู่ : 247 ถนนรัชดาภิเษก,ดินแดง,กรุงเทพ 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

ห้องพักโอเคดี
Post by A-Ae',ไทย Date Oct 10,2014

Traveller review
13 Reviews
See all review

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค 8 out of 10 From 1,600 Baht (52 USD) 13 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ