โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

( Chaophya Park Hotel Bangkok )
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ที่อยู่ : 247 ถนนรัชดาภิเษก,ดินแดง,กรุงเทพ 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

Reasonable price !
Post by Victoria You,Hongkong Date Jul 31,2012

Traveller review
11 Reviews
See all review

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค 8 out of 10 From 1,869 Baht (67 USD) 11 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ