โรงแรม เดอะเดวิส กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะเดวิส กรุงเทพฯ

( Davis Hotel Bangkok )
โรงแรม เดอะเดวิส กรุงเทพฯ ที่อยู่ : เลขที่ 88 สุขุมวิท ซ.24 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะเดวิส กรุงเทพฯ

Excellent location and services. Excellent price also !
Post by Jacques Jeannaud,I live in Tunis (Tunisia) but i'm french Date Mar 12,2015

Traveller review
69 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะเดวิส กรุงเทพฯ 8 out of 10 From 2,208 Baht (74 USD) 69 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ