โรงแรม พาลาสโซ่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม พาลาสโซ่

( Palazzo Hotel Bangkok )
โรงแรม พาลาสโซ่ ที่อยู่ : 111 ซ.เนียมอุทิศ ดินแดง กรุงเทพฯ, รัชดาภิเษก, กรุงเทพ, ไทย 10310รีวิวล่าสุดของโรงแรม พาลาสโซ่

Good Location
Post by Stanley Tse,Hong Kong Date Oct 29,2013

Traveller review
97 Reviews
See all review

โรงแรม พาลาสโซ่ 7 out of 10 From 1,444 Baht (48 USD) 97 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ