โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

( River Side Bangkok Hotel )
โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 195 ซอยวัดภคินีนาถ ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

nice stay
Post by Robert ,New Zealand Date Jul 06,2015

Traveller review
6 Reviews
See all review

โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 6 out of 10 From 848 Baht (28 USD) 6 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ