โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมทวิน ทาวเวอร์

( The Twin Towers Hotel Bangkok )
โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ที่อยู่ : 88 ถนน รองเมือง, สยาม, กรุงเทพ, ไทย 10330รีวิวล่าสุดของโรงแรมทวิน ทาวเวอร์

Good location, good value for the money
Post by Cecilia Avanceña Villasol,Spain Date Mar 12,2010

Traveller review
24 Reviews
See all review

โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ 8 out of 10 From 1,529 Baht (51 USD) 24 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ