โรงแรมสุดา พาเลซ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทย



โรงแรมสุดา พาเลซ

( Suda Palace Hotel Bangkok )
โรงแรมสุดา พาเลซ ที่อยู่ : 24 ซอยซอย อินทามระ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ



รีวิวล่าสุดของโรงแรมสุดา พาเลซ

Very Good Location
Post by hsgooi,malaysia Date Jan 02,2010

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ