โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

( The Color Living Hotel Bangkok )
โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ที่อยู่ : 2222 ถ.เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง

Good location with reasonable price
Post by Hakan Andersen,Vara, Sweden Date Jun 27,2012

Traveller review
8 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง 6 out of 10 From 1,523 Baht (50 USD) 8 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ