โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ชื่อเดิมโรงแรมอโนมา)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ชื่อเดิมโรงแรมอโนมา)

( Arnoma Grand Hotel Bangkok (Formerly Arnoma Hotel Bangkok) )
โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ชื่อเดิมโรงแรมอโนมา) ที่อยู่ : เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ชื่อเดิมโรงแรมอโนมา)

good location ..good service
Post by Ms.yin yin nwe,Myanmar Date Mar 02,2018

Traveller review
19 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ