โรงแรมบัดดี้ลอดจ์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบัดดี้ลอดจ์

( Buddy Lodge Hotel Bangkok )
โรงแรมบัดดี้ลอดจ์ ที่อยู่ : 265 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯรีวิวล่าสุดของโรงแรมบัดดี้ลอดจ์

Value for you money!!
Post by Roger S.,Spain Date Jul 28,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ