โรงแรมแกรนด์ บิสซิเนส อินน์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมแกรนด์ บิสซิเนส อินน์

( Grand Business Inn Bangkok )
โรงแรมแกรนด์ บิสซิเนส อินน์ ที่อยู่ : 2/11 สขุุมวิท 11 ถ.สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพ 10110

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมแกรนด์ บิสซิเนส อินน์

Excelent Value
Post by Bo Kornum,Denmark Date Nov 06,2016

Traveller review
162 Reviews
See all review

โรงแรมแกรนด์ บิสซิเนส อินน์ 7 out of 10 From 1,270 Baht (43 USD) 162 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ