โรงแรมอินทรา รีเจนท์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอินทรา รีเจนท์

( Indra Regent Hotel Bangkok )
โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ที่อยู่ : 120/126 ถนนราชปรารภ 10400, กรุงเทพฯ, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมอินทรา รีเจนท์

Excellent location
Post by sonali,sri lanka Date Jan 06,2014

Traveller review
20 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ