โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ

( Metro Resort Pratunam Bangkok )
โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ ที่อยู่ : 599 ซอยเพชรบุรี 13 ถนนเพชรบุรี แขวงาชเทวี เขตประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ