โรงแรมเพรสซิเดนท์ปาร์ค

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเพรสซิเดนท์ปาร์ค

( President Park Hotel Bangkok )
โรงแรมเพรสซิเดนท์ปาร์ค ที่อยู่ : 95 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110รีวิวล่าสุดของโรงแรมเพรสซิเดนท์ปาร์ค

Nice room with good staff
Post by perras sylvain,Switzerland Date Jan 16,2007

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมเพรสซิเดนท์ปาร์ค 5 out of 10 From 1,869 Baht (63 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ