โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

( Prince Palace Hotel Bangkok )
โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ ที่อยู่ : 488/800 อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบ, กรุงเทพ, ไทย 10100รีวิวล่าสุดของ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

Great location for shopping in bulk
Post by Leah Horwood,Australia Date May 03,2014

Traveller review
75 Reviews
See all review

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ 7 out of 10 From 1,274 Baht (45 USD) 75 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ