โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

( Prince Palace Hotel Bangkok )
โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ ที่อยู่ : 488/800 อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบ, กรุงเทพ, ไทย 10100รีวิวล่าสุดของ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

It locate near a local market.
Post by Lee YP,Kuala lumpur, Malaysia Date Mar 23,2016

Traveller review
77 Reviews
See all review

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ 7 out of 10 From 4,480 Baht (169 USD) 77 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ