โรงแรมสยามซิตี้

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมสยามซิตี้

( The Sukosol Hotel Bangkok )
โรงแรมสยามซิตี้ ที่อยู่ : 477 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมสยามซิตี้

Comfortable and pleasant
Post by Paula,UK Date Jul 31,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review

โรงแรมสยามซิตี้ 8 out of 10 From 2,294 Baht (83 USD) 7 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ