โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

( The Royal City Hotel Bangkok )
โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้ ที่อยู่ : 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงและเขตบางพลัด 10700, กรุงเทพรีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

ที่พักและบริการดี
Post by chutimon,Thailand Date Jul 12,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ