โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

( The Royal City Hotel Bangkok )
โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้ ที่อยู่ : 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงและเขตบางพลัด 10700, กรุงเทพรีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้

ที่พักและบริการดี
Post by chutimon,Thailand Date Jul 12,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้ 8 out of 10 From 1,529 Baht (50 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ