ทัวร์ดอยอินทนนท์

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์ดอยอินทนนท์

ชื่นชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ โครงการหลวง แวะชมตลาดสดชาวเขาเผ่าแม้วเพื่อหาซื้อของฝาก เที่ยวชมสองน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาน ณ น้ำตกวชิรธารและน้ำตกสิริธาร

ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลางเท่านั้น แต่สภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้ง น้ำค้างยังกลาย เป็นน้ำค้างแข็ง หรือ แม่คะนิ้ง นอกจากนี้บนดอยอินทนนท์ยังได้ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นปูชนียสถาน สำคัญและงดงามเคียงคู่กัน ณ ยอดดอยอินทนนท์ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมพรรษา 5 รอบ

อัตรานี้รวม

  • รถรับ-ส่ง โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ และบริเวณเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ (ตามเงื่อนไขเท่านั้น)
  • ค่าเข้าชม
  • มัคคุเทศก์

รถรับส่ง (ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น)

  • บริการรถรับ-ส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายในเส้นทางเท่านั้น กรุณาแจ้งให้เราทราบชื่อโรงแรมที่คุณต้องการให้ไปรับในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลารับส่งให้คุณทางอีเมล์

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ