ทัวร์ดอยอินทนนท์

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์ดอยอินทนนท์

ชื่นชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ โครงการหลวง แวะชมตลาดสดชาวเขาเผ่าแม้วเพื่อหาซื้อของฝาก เที่ยวชมสองน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาน ณ น้ำตกวชิรธารและน้ำตกสิริธาร.

ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลางเท่านั้น แต่สภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้ง น้ำค้างยังกลาย เป็นน้ำค้างแข็ง หรือ แม่คะนิ้ง นอกจากนี้บนดอยอินทนนท์ยังได้ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นปูชนียสถาน สำคัญและงดงามเคียงคู่กัน ณ ยอดดอยอินทนนท์ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมพรรษา 5 รอบ

ไฮไลท์

 • สัมผัสอากาศหนาวของเชียงใหม่ ณ จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • แวะน้ำตกวชิรธาร เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา พักผ่อนทานอาหารที่ร้านอาหารดอยอินทนนท์

โปรแกรมทัวร์

 • 08.15 น. รับท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปจุดสูงสุดยอดดอยอินทนนท์
 • - พาเที่ยวชมน้ำตกวชิราร ชมความสวยงามของน้ำตก
 • - หลังจากนั้นเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
 • - ต่อด้วย พาเที่ยวชมน้ำตกศิริธร
 • - รับประทานอาหารกลางวัน
 • - เที่ยวชมตลาดม้ง ซื้อผักสด ผลไม้ เมืองหนาว เที่ยวชมโครงการหลวงดอยอินทนนท์
 • - เที่ยวชมดอยอินทนนท์ชมจุดสูงสุดแดนสยาม ชมดอกกุหลาบพันปี จากนั้นเดินศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติ พานมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนิดล นภพลภูมิสิริ
 • 17.30 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พักในเชียงใหม่

ราคานี้รวม

 • รถรับ-ส่ง โรงแรมในเมืองเชียงใหม่ และบริเวณเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ (ตามเงื่อนไขเท่านั้น)
 • ค่าเข้าชม
 • มัคคุเทศก์
 • อาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว.
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ.

บริการรับส่ง

 • บริการรถรับ-ส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายในเส้นทางเท่านั้น กรุณาแจ้งให้เราทราบชื่อโรงแรมที่คุณต้องการให้ไปรับในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลารับส่งให้คุณทางอีเมล์.
 • คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางในเขตเชียงใหม่ (จะได้รับคำแนะนำ).

หมายเหตุ

 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปีจ่ายในราคาเด็ก.
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • กรุณาวางแผนล่วงหน้ากับไกด์นำเที่ยวที่ล็อบบี้โรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กำหนด และไกด์ทัวร์จะรอท่านที่ล็อบบี้เพียง 15 นาที หลังเวลานัดหมายที่แจ้งไว้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางต่อตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับทัวร์ที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ.
 • เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.15 น. - 17.00 น.
 • แต่งกายได้ตามอัธยาศัย สุภาพเรียบร้อย, เสื้อกันหนาวกล้องถ่ายรูป, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, หมวก
 • ** โดยปกติอุณหภูมิของภูเขาจะเย็นตลอดทั้งปีหรือแม้กระทั่งในช่วงฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวเสื้อแจ๊คเก็ตแขนยาวจะดีที่จะนำติดตัวไปในระหว่างการเดินทาง **
 • ช่วงฤดูร้อน (ก.พ. - ต.ค. ) อุณหภูมิที่จุดสูงสุดของเทือกเขาจะอยู่ระหว่าง 15-20 องศาเซลเซียส.
 • ช่วงฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) อุณหภูมิที่จุดสูงสุดของภูเขาจะลดลง 5-14 องศาเซลเซียสโปรดนำผ้าที่อบอุ่นที่เหมาะสม

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ