โรงแรมโพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมโพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่

( Bodhi Serene Chiang Mai )
โรงแรมโพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 110 ถนนราชภาคีนัย ตำบลพระสิงห์, เขตเมืองเก่า, เชียงใหม่, ไทย 50200

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมโพธิ ศิรีนทร์ เชียงใหม่

Unique Thai feel with a modern touch
Post by Malm,Manchester, United Kingdom Date Dec 02,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ