โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

( Chiang Mai Hills 2000 Hotel )
โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ที่อยู่ : 18 ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์

Good Location Hotel.
Post by Blube,Netherland Date Feb 11,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review

โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 8 out of 10 From 892 Baht (32 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ