โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

( Kantary Hills Chiang Mai Hotel )
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 44 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซ.12 ตำบลสุเทพ อ. เมือง, เชียงใหม่ 50200

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

Convenient and Comfortable
Post by Jeffery Z.,UK Date Dec 27,2012

Traveller review
4 Reviews
See all review

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ 8 out of 10 From 2,378 Baht (78 USD) 4 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ