ศิระ บูติค โฮเต็ล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยศิระ บูติค โฮเต็ล

( Sira Boutique Hotel Chiang Mai )
ศิระ บูติค โฮเต็ล ที่อยู่ : 85/5 ถนนศรีภูมิ อำเภอเมือง, เขตเมืองเก่า, เชียงใหม่

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของศิระ บูติค โฮเต็ล

Well worth a stay
Post by David Martin,Singapore Date Oct 13,2010

Traveller review
3 Reviews
See all review

ศิระ บูติค โฮเต็ล 7 out of 10 From 1,226 Baht (44 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ