โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

( Suriwongse Hotel Chiang Mai )
โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 110 ถ. ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

Fantastic service with happy staff.
Post by Terry Stacey,Mackay, Australia Date Feb 07,2014

Traveller review
13 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ