โรงแรมบัวรายา เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบัวรายา เชียงใหม่

( Buaraya Hotel Chiang Mai )
โรงแรมบัวรายา เชียงใหม่ ที่อยู่ : 234/18 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมบัวรายา เชียงใหม่

good location,good survice
Post by sirirat sawangwong,Hongkong Date Jan 16,2013

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมบัวรายา เชียงใหม่ 8 out of 10 From 934 Baht (31 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ