โรงแรมพีเพิล เพลซ ลอดจน์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพีเพิล เพลซ ลอดจน์ เชียงใหม่

( People Place Hotel Chiang Mai 1 )
โรงแรมพีเพิล เพลซ ลอดจน์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 9 ซอย 8 ถนนเจริญประเทศ ช้างคลาน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ