ทัวร์ตกหมึก ทะเลชุมพร

ค้นหา กิจกรรมทางน้ำ ในประเทศไทยทัวร์ตกหมึก ทะเลชุมพร

ทัวรตกหมึก เป็นทัวร์ประสบการณ์ สัมผัสถึงวิถีชาวเรือ ชาวเล ออกหาสัตว์ทะเล มาขายมาประกอบอาหาร

ราคารวม

 • รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือ)
 • อุปกรณ์ตกหมึก (โยทะกา), เสื้อชูชีพ
 • เตาปิ้งย่างบนเรือ พร้อมอาหารเย็น
 • พนักงานบริการบนเรือ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร

โปรเเกรมทัวร์ ตกหมึก

 • 17.00 - 17.40 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือทิพมารีนา) ในเมืองชุมพร 17.20 น. - 17.40 น; หาดทรายรี 17.00 น. - 17.20 น. หาดทุ่งวัวแล่น 17.00 น. - 17.20 น. หาดภราดรภาพ 17.20 น. - 17.40 น.
 • 18.00 น. เดินทางเพื่อทำกิจกรรมตกหมึก โดย เรือสยามครุยซ์
 • ล่องเรือชมทิวทัศน์รับแสงสีทองยามเย็น ริมสองฝั่งแม่น้ำที่ทอดตัวผ่านหมู่บ้านชาวประมงที่มีเรือประมง จอดเทียบท่าหน้าบ้านตนเอง และชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่กำลังออกเรือหาปลาในช่วงเวลายามเย็น สัมผัสประสบการณ์ออกทะเลกลางคืน เมื่อแล่นเรืออกมาถึงตำแหน่งที่ต้องการ ตกหมึก-ไดร์หมึก เรือจอดทอดสมอ จากนั้นจะเปิดไฟล่อหมึก (สีเขียว) เพื่อให้ปลาเล็กปลาน้อย ปู กุ้ง มาเล่นแสงไฟ หมึกก็มาไล่จับกินสัตว์เหล่านี้ ถึงเวลาเราใช้อุปกรณ์ตกหมึก (โยทะกา) จับหมึกขึ้นมาบนเรือ โดยมีพนักงานสาธิตวิธีการตกหมึก
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้านแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมทำกิจกรรมปรุงปลาหมึกที่ตกมาได้ ร่วมปรุงอาหาร นำปลาหมึกที่ตกมาได้ มาทำเป็นซาซิมิทานสดๆ พร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บ หรือ นำปลาหมึกมาย่างบนเตาปิ้งย่าง ซึ่งมีไว้บริการบนเรือ ซึ่งพนักงานบนเรือคอยดูแลบริการอย่างเต็มที่ชมวิธีการลากอวนจับปลา ระหว่างตกหมึก มีบริการผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอัดลม พร้อมนั่งฟังเพลง ชมวิวทิวทัศน์กลางทะเลยามค่ำคืน จะเห็นแสงไฟสีเขียวของเรือประมงซึ่งกำลังลากอวนจับปลา หรือตกหมึกทั่วทั่วท้องทะเลชุมพร เป็นประสบการณ์ที่หาโอกาสดูได้ยาก
 • 22.30 น. กลับถึงท่าเรือทิพมารีน่า
 • 23.00 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
 • โรงเเรมที่อยู่นอกจุดรับส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 02-9374499
 • เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์ : เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 • เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถ รับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
 • เกี่ยวกับโปรแกรม : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 • เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ : โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน

เตรียมพร้อมก่อนไปตกหมึก :

 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนคืนที่จะมาตกหมึกจะช่วยให้ไม่เมาเรือ
 • สวมเสื้อสีดำหรือเสื้อสีเข้ม เพราะหมึกจะพ่นน้ำหมึกใส่ อาจทำให้เสื้อเปื้อนได้
 • ไม่ควรทานให้อิ่มเกินไปหรือท้องว่างจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เมาเรือ และอาเจียนได้
 • ถ้าลูกค้าท่านใดเป็นคนเมาเรือง่ายแนะนำให้ทานยาแก้เมาเรือก่อนลงเรือ 30 นาที
 • กล้องถ่ายรูป

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการript=0"/> /body> /942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/> ody>