แก่งกระจาน คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท

ค้นหา สนามกอล์ฟ ในประเทศไทยแก่งกระจาน คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท

สิ่งแรกที่ท่านจะเห็นเมื่อเข้าสู่แก่งกระจานก็คือ สนามกอล์ฟนั้นอยู่ห่างจากทางเข้าประมาณ 15 กิโลเมตร อีกอย่างหนึ่งก็คือความยาวของสนามนั้น 7,331 หลา ด้วยเหตุที่สนามนั้นอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และค่อนข้างไกล จึงมีคนมาใช้บริการสนามนี้น้อย ทำให้สนามนั้นมีความเงียบสงบมาก สนามนั้นมีความท้าทายมาก

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ