รายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยรายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี

( Raya Buri Resort Kanchanaburi )
รายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี ที่อยู่ : 148 ท่ากระดานซอย 12 หมู่ 1 ถ.ร่วมจิตร์ อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 76120 ประเทศไทย

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของรายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี

Very veriety of food ( Breakfast)
Post by Sompong Pakdeecharoen,Bangkok Thailand Date Jan 15,2014

Traveller review
2 Reviews
See all review

รายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี 7 out of 10 From 1,514 Baht (54 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการrsion.js">