เรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์ กาญจนบุรี

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์ กาญจนบุรี

( River Kwai Jungle Rafts Kanchanaburi )
เรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์ กาญจนบุรี ที่อยู่ : ตำบลบ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 70150 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของเรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์ กาญจนบุรี

Overall
Post by Peter K.,France Date Jun 06,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ