เรือนเเพ ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ กาญจนบุรี

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเรือนเเพ ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ กาญจนบุรี

( River Kwai Jungle Rafts Kanchanaburi )
เรือนเเพ ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ กาญจนบุรี ที่อยู่ : ตำบลบ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 70150 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของเรือนเเพ ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ กาญจนบุรี

Overall
Post by Peter K.,France Date Jun 06,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review

เรือนเเพ ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ กาญจนบุรี 8 out of 10 From 3,993 Baht (144 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ