โรงแรม เอสเคป

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เอสเคป

( Escape Khao Yai )
โรงแรม เอสเคป ที่อยู่ : 329 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรม เอสเคป

Good location, clean, comfortable rooms and equal good facilities.
Post by Randall Lim,Singapore Date Oct 07,2015

Traveller review
2 Reviews
See all review

โรงแรม เอสเคป 7 out of 10 From 2,688 Baht (91 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ