ขอนแก่น Golf Courses


สนามกอล์ฟในขอนแก่น
สนามสิงห์

สนามกอล์ฟที่ถูกเนรมิตขึ้นจากพื้นที่หนองน้ำ ให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุมสลับกับทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำ เต็มไปด้วยไม้ใหญ่นานาพรรณ ทำให้ทั้งสนามรู้สึกเหมือนเป็นสวนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ำที่มีอยู่มากกมายนั้นไม่นับเป็นส่วนประกอบหลักของสนาม นักกอล์ฟสามารถหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำเครื่องประดับทั้งหลายได้โดยง่าย ถ้าจะเป็นอุปสรรค ก็เป็นเพียงอุปสรรคในทางจิตวิทยาเท่านั้น

THB
611

y>