สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยสมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท

( Samui Palm Beach Resort )
สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 175/3 ถ.ทวีรัตน์ภักดี , บ่อผุด, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีรีวิวล่าสุดของสมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท

quiet and comfortable, good location
Post by Maximilien,France Date Jul 25,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ