โรงแรมอมรินทร์ สมุย

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอมรินทร์ สมุย

( Amarin Samui Hotel (Formerly Amarin Victoria Resort Koh Samui) )
โรงแรมอมรินทร์ สมุย ที่อยู่ : 12/71 หมู่ 1, แม่น้ำ, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330 ประเทศไทย.

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมอมรินทร์ สมุย

No problems
Post by Michelle,Garmany Date Feb 27,2012

Traveller review
4 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ