บานบุรี เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบานบุรี เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย

( Banburee Wellness Resort and Spa Koh Samui )
บานบุรี เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย ที่อยู่ : 102/8 ม.3 ถ.แหลมเส็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, 84140 หาดแหลมเส็ด, ไทยรีวิวล่าสุดของบานบุรี เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย

Beautiful staff & Fantastic rooms
Post by Karen Tay,Singapore Date Jun 18,2007

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ