โรงแรมพิณ โฮเต็ล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพิณ โฮเต็ล

( Pin Hotel Lampang )
โรงแรมพิณ โฮเต็ล ที่อยู่ : 8 ถ.สวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100รีวิวล่าสุดของโรงแรมพิณ โฮเต็ล

location
Post by eiji ueda,japan Date Jul 29,2012

Traveller review
9 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ