โรงแรมพิณ ลำปาง

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพิณ ลำปาง

( Pin Hotel Lampang )
โรงแรมพิณ ลำปาง ที่อยู่ : เลขที่ 8 ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมพิณ ลำปาง

location
Post by eiji ueda,japan Date Jul 29,2012

Traveller review
9 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ