โรงแรมโยมา ปาย

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมโยมา ปาย

( Yoma Hotel Pai )
โรงแรมโยมา ปาย ที่อยู่ : 56 หมู่ 6 ตำบลเวียงไท ตัวเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมโยมา ปาย

Beautiful backdrop
Post by Shawn A.,Sweden Date Dec 28,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรมโยมา ปาย 8 out of 10 From 1,037 Baht (36 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ