โรงแรม ซันบีม พัทยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ซันบีม พัทยา

( Sunbeam Hotel Pattaya )
โรงแรม ซันบีม พัทยา ที่อยู่ : 217/27 ซอย 8 ถนนเรียบชายหาด เมืองพัทยา 20260, ชลบุรีรีวิวล่าสุดของโรงแรม ซันบีม พัทยา

Good hotel
Post by Cedric ,Canada Date Jul 31,2012

Traveller review
13 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ