โรงแรม ทรอปิคาน่า พัทยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ทรอปิคาน่า พัทยา

( Hotel Tropicana Pattaya )
โรงแรม ทรอปิคาน่า พัทยา ที่อยู่ : 98 หมู่ 9 ถนน เลียบชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี 20150รีวิวล่าสุดของโรงแรม ทรอปิคาน่า พัทยา

Excellent location
Post by Gunnar B.,Oslo, Norway Date Nov 12,2012

Traveller review
16 Reviews
See all review

โรงแรม ทรอปิคาน่า พัทยา 7 out of 10 From 1,603 Baht (54 USD) 16 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ