อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา

ค้นหา การแสดงโชว์ ในประเทศไทยอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา

Iอัลคาซ่าร์โชว์ ที่พัทยา (The Alcazar Cabaret Show Pattaya) จัดว่าเป็นการแสดงคาบาเร่ต์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากการแสดงเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยทีมงานเพียง 100 กว่าคน กลายมาเป็น อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ ที่กลายมาเป็นตำนานของพัทยา ท่านจะได้ชมการแสดงที่มีดนตรี เสื้อผ้า การเต้น และ ระบบฉาก แสง สี เสียง และเวทีที่สมบูรณ์แบบ ควบคุมการแสดงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ใช้ระบบเสียง DTS system โรงละคนหลังใหม่สร้างภายใต้สถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจุผู้คนได้กว่า 1,000 คน ต่อรอบ

ไฮไลท์

  • โชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจทั้งหมด 17 ชุด รวบรวมนำเอาศิลปวัฒนธรรมการแสดง การร้อง การเต้นจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานกับการแสดงคาบาเร่ต์ได้อย่างลงตัว
  • ความสะสวยของเหล่านักแสดง Lady boy เท่านั้น หากแต่เทคนิคทางด้านแสง สี เสียง อันตระการตาและระบบของเวทีอันสมบูรณ์แบบ เครื่องแต่งกายที่ถูกตัดเย็บอย่างวิจิตรบรรจง.

ราคานี้รวม

  • ตั๋วชมการแสดง.
  • เครื่องดื่มต้อนรับ.

ราคานี้ยังไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ .
  • บริการรถรับ – ส่ง

หมายเหตุ

  • ราคาผู้ใหญ่หรือเด็ก, เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ราคาเดียวกันกับราคาผู้ใหญ่ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี จะอนุญาติให้เข้าฟรี โดยไม่คิดค่าบริการในกรณีที่นั่งที่เดียวกันกับผู้ปกครอง.
  • เปิดบริการ ทุกวันๆละ 4 รอบการแสดง เวลา 17.00 น. 18.30น. 20.00น. และ 21.30น.
  • ใช้เวลาในการแสดงรอบละประมาณ 70 นาที.
  • กรุณามาก่อนเวลาแสดง 15 นาที

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ