พังงา Tours, Day Trips


Day Trips

เดย์ทริปในพังงา
ทัวร์ป่าลึกลับและย่านเมืองเก่า

เที่ยวป่าที่ได้ชื่อว่าเป็นป่าอเมซอนขนาดเล็ก, เที่ยวย่านเมืองเก่าในตะกั่วป่า

THB
1,099

ทัวร์ท่องเที่ยว

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราฎร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ยอดแหลม แนวหน้าผาสูงชัน กลางสายน้ำของเขื่อนเชียวหลาน บรรยากาศสวยงามจนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย

THB
1,847

ทัวร์เมืองตะกั่วป่า

อำเภอตะกั่วป่ามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ไม่ค่อยมีที่ราบ แม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำตะกั่วป่า ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน อำเภอตะกั่วป่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีนานถึงแปดเดือน จึงได้สมญานามว่า เมืองฝนแปดแดดสี่ จำนวนประชากรเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2550 รวม 44,959 คน อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่าและที่ราบชายฝั่งทะเล อาชีพที่สำคัญของประชากรคือการเกษตร ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ ปัจจุบันกำลังพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ป่าไม้ โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ แร่ดีบุก และธรรมชาติที่สวยงาม

THB
806

สอนทำอาหารไทย

นอกจากเครื่องปรุงรสที่ทำให้รสชาติของอาหารไทยมีรสชาติอร่อยยั่วน้ำลายแล้ว คุณอาจอยากจะเรียนการทำอาหารเพื่อเรียนรู้สูตรต่างๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการปรุงสำหรับเมนูอาหารยอดนิยมที่ชื่นชอบ ที่นี่มีสถานที่หลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารแบบส่วนตัว เน้นสอนแบบใกล้ชิดเป็นรายบุคคล

THB
1,344