บ้านไทย บีช รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบ้านไทย บีช รีสอร์ท

( Banthai Beach Resort & Spa )
บ้านไทย บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 94 ถนนทวีว่อง, ป่าตอง, ภูเก็ต, 83150 ไทยรีวิวล่าสุดของบ้านไทย บีช รีสอร์ท

Nice hotel
Post by Lina,France Date Jul 30,2012

Traveller review
9 Reviews
See all review

บ้านไทย บีช รีสอร์ท 8 out of 10 From 3,823 Baht (128 USD) 9 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ