โรงแรมซิมพลิเทล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมซิมพลิเทล

( Simplitel Hotel Phuket )
โรงแรมซิมพลิเทล ที่อยู่ : 470/4 ถนนปฏัก หาดกะรน ภูเก็ต 83100

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรมซิมพลิเทล

Newly and convenient hotel
Post by Macus,Australia Date Jul 09,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมซิมพลิเทล 9 out of 10 From 2,548 Baht (84 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ