ดรากอนฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ

ค้นหา สนามกอล์ฟ ในประเทศไทยดรากอนฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ

ท่านใดที่เคยดูภาพยนต์ชุด Tolkein’s Lord of the Rings trilogy จะชื่นชอบดรากอนฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ เป็นสนามที่อยู่ใกล้ภูเขาของจังหวัดราชบุรี โดยมี Jim Engh, Isao Aoki และ Jack Nicklaus เป็นผู้ออกแบบ Dragon Pearl Dragon Green และ Dragon Lakes-boat รวม 54 หลุม ที่ออกจะยากเล็กน้อยเพราะแฟร์เวย์และกรีนนั้นมีคลื่น ข้างๆยังมีน้ำ หลุมที่กักเก็บน้ำ หลุม dog leg และบังเคอร์อีก

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ