อิสเทิร์น สตาร์ กอล์ฟ คอร์ส ระยอง

ค้นหา สนามกอล์ฟ ในประเทศไทยอิสเทิร์น สตาร์ กอล์ฟ คอร์ส

สัมผัสเลย์เอ้าที่ท้าทายความสามารถที่ อีสเทิร์น สตาร์ กอล์ฟ คลับ สนามนี้เป็นที่ชอบของคนท้องถิ่นและใช้ในการแข่งขันที่จัดขึ้นภายในระดับภูมิภาคโดยสนามแห่งนี้เป็นสนามที่ยาวโดยเฉพาะแท่นทีสีน้ำเงินที่มีความยาวเกิน 7,100 หลา หลุมที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามแห่งนี้คือหลุม 4 พาร์ 3 ที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆโดยหลังจากที่ตีออกจากแท่นทีแล้วจะต้องตีข้ามน้ำไม่ดีจะตกหลุมทรายที่มียากมาก

หมายเหตุ

  • รถกอล์ฟ 18 หลุม ราคา 600 บาท สำหรับ 1 ท่าน (ชำระที่เคาน์เตอร์สนามกอล์ฟ)
  • เเคดดี้ ฟี 18 หลุม ราคา 350 บาท (ชำระที่เคาน์เตอร์สนามกอล์ฟ)
  • ผู้ออกแบบสนาม: Mr. Robert Trent Jones Jr.

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่มีการเเจ้งล่วงหน้า

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ