วังจันทร์กอล์ฟ ปาร์ค

ค้นหา สนามกอล์ฟ ในประเทศไทยวังจันทร์กอล์ฟ ปาร์ค

อุทยานกอล์ฟ วังจันทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของอำเภอ วังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบที่เป็นขุนเขาสลับกันไปกับพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเนินเขา โดยมีสนามกอล์ฟวังจันทร์ที่มีรูปแบบการออกแบบไว้ถึงสอง คอร์ส รวม 36 หลุม ได้แก่ คอร์สที่อยู่ด้านล่างคือ Valley Course และอีกหนึ่งคอร์สที่สวยงามท้าทายที่สุดของสนามที่ตั้งอยู่บนภูเขาด้านบนคือ High Land COurse นั้นเอง และขึ้นชื่อลือชาอย่างยิ่งว่าท้าทาย สวยงามเหมือนคุณไม่ได้เล่นกอล์ฟอยู่ที่เมืองไทย

Remark

  • Golf cart 18 holes 800 baht for 1 person. (Pay at the counter)
  • Golf cart 18 holes 1,200 baht for 2 persons. (Pay at the counter)
  • Designer: By Mr. Brett Brasier and Mr. Piyachai Kasemsant

Prices are subject to change without prior notice.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ