สมุทรปราการ Shows & Events


การแสดงโชว์ในสมุทรปราการ
เมืองโบราณ

เยี่ยมชมเมืองจำลองขนาดเท่าของจริงที่เมืองโบราณ ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมกว่าร้อยชนิด

THB
229

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ราวกับก้าวเท้าย่างเข้าสู่สรวงสวรรค์ โลกแห่งความงดงามจากจินตนาการสู่ประติมากรรมชั้นเลิศ

THB
126